Prints

En serie färgstarka geometriska prints, designade av mig. För att köpa, skicka ett mail till hej@asawallander.com

Storlek: 30×40 cm
Papper: 270g obestruket
Pris: 499 SEK inkl. moms

A series colorful and geometric prints, designed by me. To purchase please contact me at hej@asawallander.com

Size: 30×40 cm
Paper: 270g uncoated
Price: 499 SEK incl. VAT

Printsadmin