Jonas Wallander

Jag designade en logotyp åt Jonas, som arbetar med software development. Jag utgick från olika tecken som används när man programmerar, samt hans namn. Resultatet blev en kombination av bokstaven “j” och ett semikolon.