Quizima

UI-design till frågesportspelet Quizima på uppdrag av Planeto AB. Tanken med Quizima var att det skulle profileras för olika företag, både utseende- och innehållsmässigt. Planeto släppte även egna versioner av spelet, detta är ett urval av dessa.