MTIB
,

Design och utveckling av hemsida i WordPress åt MTIB i Skandinavien AB samt olika trycksaker.


MTIBs sida

Envytechs sida (första versionen)

MTIB och Envytech är systerbolag och de ville att kopplingen mellan företagen skulle vara tydlig i det gafiska uttrycket. Detta uppnåddes genom att använda en liknade layout och samma typsnitt för båda sidor, medan färgerna fick särskilja företagen.