Lean Forward
,

Design och utveckling av grafisk profil åt Lean Forward AB. I uppdraget ingick att utveckla tre logotyper för de olika inriktningarna inom företaget. Lean Forward, Lean Forward Services och Lean Forward Institute.