Akribian
,

Design och layout av företagspresentation åt Akribian i Powerpoint. Uppdatering av den grafiska profilen åt företaget samt skapa en grafisk profil åt spelet de utvecklat, Count on me!


Akribian ville uppdatera sin brandbook med fler riktlinjer för hur deras logotyp får användas samt lägga till bilder på Powerpointmallen jag designade.

De ville även att jag skulle skapa en brandbook för mattespelet Count on me! som de utvecklat. Logotypen och de primära färgerna fanns redan, men de ville ha hjälp med att ta fram sekundära färger, hitta en ny font och ta fram riktlinjer för de redan existerande fonterna, bildmanér och sociala medier.