Studio Nim | Logotyp

Design av logotyp åt Studio Nim. Största inspirationskälla, både form- och färgmässigt, är 70-talet. Den primära logotypen har mönstrad bakgrund, där färgkombinationerna kan varieras. När logotypen ska placeras mot färgad bakgrund används en sekundär logotyp i svart eller vitt.

Logo design for Studio Nim. Main source of inspiration is the 70’s, both colors and shapes.The primary logo has a patterned background, which can be varied. Secondary logo, in black or white, is used on colored backgrounds.

Studio Nim | Logotypadmin