Quizima

UI-design till frågespelet Quizima på uppdrag av Planeto AB. Grundtanken med Quizima var att det skulle profileras för olika företag, både utseende- och innehållsmässigt. Planeto släppte även egna versioner av spelet, ett urval av dessa visas ovan.

UI design for quiz game Quizima on behalf of Planeto AB. The idea was to profile Quizima for different businesses, both regarding design and content. Planeto also released their own versions of the game, some of which are shown above.

Quizimaadmin