Cover MusicPlayer

Cover MusicPlayer är en konceptuell musikspelare designad specifikt för mobila enheter. Min tanke var att skapa en musikspelare som kändes intuativ, flexibel och där den visuella aspekten av omslagen till musiken stod i fokus. Jag ville att användaren skulle kunna anpassa musikspelarens utseende genom att välja egna omslag och färgteman till sina spellistor. Spellistor har stor betydelse för hur vi lyssnar på musik idag och man skulle kunna säga att de motsvarar dåtidens “blandband”. Därför spelar också de en central roll för designen av Cover MusicPlayer. För mer information om funktionerna se här.

Cover MusicPlayer is a conceptual music player designed specifically for mobile devices. I wanted a music player that felt intuitive, flexible and where the visual aspect of covers was in focus. I also wanted the users to be able to customize the look of the music player by choosing their own covers and color themes for playlists. Playlists are today’s equivalent to “mix tapes” and they are important for how we listen to music. For that reason they also play an important role for the design of Cover MusicPlayer. See more information about the functionality here.

Cover MusicPlayeradmin