MTIB & EnvyTech

Design och utveckling av hemsidor i WordPress åt MTIB i Skandinavien AB och systerbolaget EnvyTech Solutions AB. Kunden ville att kopplingen mellan företagen skulle vara synlig i det grafiska uttrycket, vilket uppnåddes genom att använda en liknade layout och samma typsnitt för båda sidor.

Design and development of websites for MTIB i Skandinavien AB and EnvyTech Solutions AB. The client wanted the connection between the companies to be visible through the look and feel. This was accomplished by using a similar layout and the same typeface for both sites.

MTIB & EnvyTechadmin