Lajos Flesser Website

Design och utveckling av hemsida i WordPress åt konstnären och galleristen Lajos Flesser. Målet var att spegla Lajos konstärskap såväl som tillhandahålla information om galleriet och kommande utställningar.

Design and development of WordPress website for artist and gallery owner Lajos Flesser. The goal was to reflect Lajos artistry as well as provide information about the gallery and upcoming exhibitions.

Lajos Flesser Websiteadmin