Broschyr om Kol

Jag designade en broschyr om KOL åt Boehringer Ingelheim under min tid på Digital Context. Det var viktigt att broschyren skulle vara informativ utan att bli skrämmande för läsaren. Därför ville jag att broschyren skulle kännas ljus, luftig och lättläst. Papperskvalitén och formatet (A5) uppmuntrade patienten att spara och ta med sig broschyren hem. Jag lade till anteckningssidor i slutet av broschyren för patienterna skulle ha möjlighet att skriva ner namnet på sina mediciner, läkare, sjuksköterskor och annan relevant information.

I designed a brochure for Boehringer Ingelheim about COPD during my time at Digital Context. I felt it was important that the brochure should be informative without being intimidating. Therefore I wanted the brochure to feel light, airy and easy to read. The feel of the paper plus the small format was chosen so that the reader would want to take the brochure home with them. I also added a few pages at the end where the patient could write down relevant information about their medicines, doctors or nurses.

Broschyr om Koladmin