Prints

En studie i cirklar, som resulterade i en serie av prints, där inscannade akvareller bearbetats digitalt. Är du intresserad av att köpa kontakta mig på hej@asawallander.com

Storlek: 21×30 cm
Papper: 270g obestruket
Pris: 349 SEK inkl. moms

A study in circles, which resulted in a series of prints, made of scanned aquarelles which have been reworked digitally. To purchase please contact me at hej@asawallander.com

Size: 21×30 cm
Paper: 270g uncoated
Price: 349 SEK incl. VAT

Printsadmin